โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา

โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา

  • โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา
  • โครงการดีดีสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิชาวิศวะไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ ภาควิชาที่ไม่หยุดพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อตอบสนองงานทางด้านเทคโนโลยีในโลกอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมไทย มาเรียนและเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ที่ภาควิชาวิศวะไฟฟ้าแห่งการสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร