โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์บริการวิชาการ

โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์บริการวิชาการ

14 โครงการดี ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้าน Programming, IoT, DIP, AI, Network, Web and Mobile app, etc.

???ติดตามรายละเอียดการอบรมรอบบุคคลภายนอกได้จากรายละเอียดด้านล่างนี้

#ภาควิชาวิศวะไฟฟ้าศิลปากรแห่งการสร้างสรรค์