กิจกรรม

โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์บริการวิชาการ

14 โครงการดี ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ […]

1 พฤษภาคม 2022
โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา

โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา โครงการดีดีสำหรับ […]

29 เมษายน 2022
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมงานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 (ECTI-CARD 2022) และรับมอบธงเป็นเจ้าภาพปี 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

25 กุมภาพันธ์ 2022
โครงการสัมนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค […]

7 กุมภาพันธ์ 2022
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรออนไลน์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS 2565-2566/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

กรอกใบสมัคร : http://bit.ly/2IpSVGE

9 กรกฎาคม 2021
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43(EECON43)

บุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล […]

2 พฤศจิกายน 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

20 ตุลาคม 2020
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ SU- TCAS64 รอบที่ 1 ช่วงที่ 1 (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศ […]

12 ตุลาคม 2020
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน image processing Data analytics Deep learning Machine Learning และ Optical Engineering Photonics crytral design

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

30 กันยายน 2020
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน และ อาจารย์ ดร […]

10 สิงหาคม 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออ […]

10 สิงหาคม 2020
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรร […]

10 สิงหาคม 2020
รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ประจำปี 2563 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสา […]

7 สิงหาคม 2020
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16. […]

4 สิงหาคม 2020
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ภาควิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได […]

23 กรกฎาคม 2020