กิจกรรม

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ออนไลน์) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ม.ศิลปากร

⚡️⚡️⚡️มาแล้วววววววววววววว ค่ายที่น้อง ๆ อยากเข้าค่ายอัจ […]

1 มิถุนายน 2022
Electrical Engineering Silpakorn

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อมสำหรับก […]

3 พฤษภาคม 2022
โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์บริการวิชาการ

14 โครงการดี ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ […]

1 พฤษภาคม 2022
โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา

โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา โครงการดีดีสำหรับ […]

29 เมษายน 2022
รุ่นพี่เข้าทำงานที่ไหนกันบ้าง

บริษัทยอดนิยมที่รุ่นพี่ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กท […]

20 มีนาคม 2022
สายด่วนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

10 กุมภาพันธ์ 2022
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรออนไลน์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS 2565-2566/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

กรอกใบสมัคร : http://bit.ly/2IpSVGE

9 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยแบบทดสอบ STEP สำหรับนักศึกษา ป.ตรี (รอบพิเศษ) และระดับ ป.โท-ป.เอก

2 มิถุนายน 2021
รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 ที่น้องๆ […]

2 พฤศจิกายน 2020
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

20 ตุลาคม 2020
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั […]

15 ตุลาคม 2020
เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

มาแล้วววววววววววววววว จ้า ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั […]

12 ตุลาคม 2020
รับสมัคร ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

1 ตุลาคม 2020
ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน image processing Data analytics Deep learning Machine Learning และ Optical Engineering Photonics crytral design

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน หัวหน้าภาควิชา […]

30 กันยายน 2020
สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สื่อสร้างสรรค์ แนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับนักเรียน […]

25 กันยายน 2020