ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
3 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรออนไลน์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ SU-TCAS 2565-2566/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)
18 มีนาคม 2566
วิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญาร่วมกับบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
18 มีนาคม 2566
การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15 (ECTI-CARD 2023)
18 มีนาคม 2566
โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์บริการวิชาการ
17 มีนาคม 2566
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ศิลปากร Chapter 2 Love & Inspired
16 มีนาคม 2566
ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ออนไลน์) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ม.ศิลปากร
14 มีนาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
9 มีนาคม 2566
โครงการวิศวะไฟฟ้าสร้างสรรค์เสริมปัญญา
6 มีนาคม 2566
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
5 มีนาคม 2566